HOME ZAWODY INFORMACJE KONTAKT PARTNERZY ENGLISH
REGULAMIN REGULAMIN

REGULAMIN

zawodów Charlotta - Ustka Enduro Extreme
22-23 czerwca 2019

1. Ranga zawodów

Zawody okręgowe, rozgrywane za zgodą Polskiego Związku Motorowego. Klub oraz zawodnicy / uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów PZM:

 • regulaminu technicznego
 • regulaminu ochrony środowiska
oraz regulaminów własnych:
 • regulaminu zawodów Charlotta Enduro Extreme
 • regulaminu uzupełniający zawodów Charlotta Enduro Extreme.
Kwestie nieuregulowane tym dokumentem reguluje regulamin rozgrywek Cross Country ( dostępny na stronie internetowej www.pzm.pl, zakładka regulaminy )

2. Klasy
Zawody zostaną rozegrane w 3-ch klasach:
 • Amator - uczestnicy niezrzeszeni, nie posiadający licencji (minimalny wiek – ukończone 18 lat lub 16 lat po spełnieniu dodatkowych warunków) oraz zawodnicy licencjonowani – licencje B i C Motocross, Enduro, Trial. Wiek, pojazd dowolny.
 • Profesjonalista (PRO) – zawodnicy licencjonowani – licencje A i B Motocross, Enduro, Trial. Wiek oraz pojazd dowolny.
 • Masters - minimalny wiek – ukończone 40 lat, licencje, pojazd dowolny.

3.Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie poprzez stronę internetową – www.charlotta-extreme.com
Obowiązuje limit miejsc – 300 uczestników.
Zawodnik zostanie wpisany na listę uczestników po zarejestrowaniu faktu uiszczenia wpisowego przelewem na konto klubu.
Lista zawodników zamykana jest na 8 dni przed zawodami lub w momencie wyczerpania puli wolnych miejsc.
Organizator ma prawo przyznać dodatkową pulę miejsc startowych dla specjalnych gości.

4. Wpisowe
 • 430 zł lub 107 euro (uczestnicy zagraniczni, wpisowe obejmuje koszt obowiązkowego ubezpieczenia 7 EUR) – kwota obejmuje koszt wynajęcia transpondera, numery startowe, koszulkę okolicznościową, dwa posiłki regeneracyjne po zakończeniu wyścigów.
 • Amatorzy ( uczestnicy) nie posiadający licencji PZM obowiązkowo muszą zawrzeć podczas procesu rejestracji Polisę NNW - koszt dodatkowy - 30 zł.

5. Numery startowe
Organizator zapewnia numery startowe jednorazowe na czas imprezy, przydzielane wg kolejności zgłoszeń. Tło nie jest wymagane.

6. Warunki dopuszczenia do zawodów.
Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest:
 • posiadanie sprawnego motocykla enduro / cross (pojazd nie musi być rejestrowany, oświetlenie nie wymagane).Motocykle nie mogą być wyposażone w dodatkowy zbiornik paliwa. Ogumienie dowolne.
 • posiadanie kompletnego stroju motocyklowego – (kask z homologacją do sportu).
 • posiadanie aktualnych badań sportowych (zawodnicy licencjonowani) lub podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uprawianie sportu motocyklowego (dotyczy amatorów niezrzeszonych – uczestników pow. 18 lat).
 • niepełnoletni amator / uczestnik nie posiadający licencji - warunkiem dopuszczenia do zawodów jest przedstawienie pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na start w zawodach, oraz posiadanie aktualnych badań lekarskich od lekarza specjalizacji sportowej. Wiek minimalny - 16 lat.
Każdy uczestnik amator oraz zawodnicy zagraniczni powinni obowiązkowo posiadać polisę ubezpieczenia NNW zawartą na czas trwania zawodów. Istnieje możliwość zawarcia umowy podczas procesu rejestracji do zawodów.

7. Opis rozgrywek.

Zawody dwudniowe dla motocykli typu enduro/motocross, dedykowane zarówno zawodnikom licencjonowanym oraz uczestnikom niezrzeszonym, zawody otwarte dla zawodników zagranicznych.

Zawody rozgrywane będą w dwóch lokalizacjach:

 • 22. 06 - Sobota - Ustka teren Portu - "Prolog".

  Wyścigi odbędą się na zamkniętej dla ruchu drogowego pętli o długości około 4 kilometrów. Trasa obejmuje odcinek plażowy (podłoże piasek), odcinek falochronu portowego-( wyłącznie dla klasy "PRO", strefa bez obcej pomocy, podłoże kamień) oraz odcinek "super enduro" zlokalizowany w porcie ( podłoże betonowe). Szerokość trasy 5 metrów, długość 4 km.

  USTKA - Zawody rozpoczną wyścigi kwalifikacyjne.

  Odbędą się DWA oddzielne wyścigi kwalifikacyjne wg harmonogramu. Zawodnicy w grupach dwuosobowych startują wg. kolejności numerów startowych na JEDNO !!! okrążenie trasy. . Zawodnik podczas każdego wyścigu kwalifikacyjnego przejeżdża tylko jedno, mierzone okrążenie trasy. Po przejechaniu okrążenia pomiarowego zjeżdża do parku maszyn, gdzie oczekuje na swój wyścig kwalifikacyjny NR 2.
  Uwaga!! zawodnicy którzy podczas wyścigów kwalifikacyjnych będą przejeżdżali dodatkowe ponadlimitowe okrążenia - zostaną ukarani doliczeniem kary czasowej (5 min.)
  Podczas wyscigów kwalifikacyjnych aktywny jest odcinek Kamiennego Falochronu Portowego. Ten odcinek jest obowiązkowy jedynie dla klasy PRO. Pozostałe klasy omijają ten odcinek. Na odcinku Falochron obowiązuje zakaz obcej pomocy. Pomoc mogą świadczyć sobie jedynie zawodnicy pomiędzy sobą. Zawodnicy grupy Pro mogą ominąć ten odcinek , tym zawodnikom doliczone będzie dodatkowe 8 minut do czasu przejazdu. Na trasie Okrążenia Kwalifikacyjnego będą umiejscowione punkty kontroli przejazdu ( Plaża , Falochron). Wynikiem wyścigów kwalifikacyjnych jest jeden najkrótszy czas przejazdu jednego okrążenia trasy. Wyścig kwalifikacyjny wyłoni 40 najszybszych zawodników z poszczególnych klas - ogółem 120 osób. Zawodnicy wyłonieni wezmą udział w wyścigach finałowych rozegranych na skróconej trasie długości 400 metrów obejmującej odcinek "super enduro" położony w porcie. Zawodnicy którzy nie zaklasyfikowali się do finałów zachowują prawo startu w drugim dniu zawodów.

  USTKA - Wyścigi finałowe.

  Starty do finałów odbędą się z czterech linii startowych, odstęp czasowy pomiędzy poszczególnymi liniami wynosi 5 sek.

  Finały to trzy odrębne wyścigi w poszczególnych kategoriach:
  - "Masters" - dystans - cztery okrążenia toru - wyłoni 3 zwycięzców klasy.
  - "Amator" - dystans - cztery okrążenia toru - wyłoni 3 zwycięzców klasy.
  - "Pro" - dystans - pięć okrążeń toru - wyłoni 3 zwycięzców klasy.
  oraz wielki finał "Mistrz Ustki 2019".

  W wielkim finale startuje po 12 najszybszych zawodników z każdej z klas ( ogółem 36 uczestników) Zawodnicy startują z 4 lini w odstępach 5 sek. Dystans 5 okrążeń toru. Zawodnicy zajmują miejsca startowe wg. czasów uzyskanych w eliminacji.
  - jako pierwsi zawodnicy Pro.
  - następnie zawodnicy Masters.
  - ostatni zawodnicy Amator.
  W wielkim Finale zastosowanie ma specjalna premiowana pozycja startowa ( SUPER POLE ) Zajmuje ją zawodnik z grupy PRO , zwycięzca dodatkowego wyscigu "Super Pole". W wyścigu Super Pole bierze udział 15 najszybszych po eliminacjach zawodników grupy PRO.
  Wielki finał wyłania tylko jednego zwycięzcę - "Mistrza Ustki 2019".

  We wszystkich finałach zawodnicy zajmują miejsca na liniach startu wg czasów uzyskanych w eliminacjach. Procedura startowa - silnik uruchomiony, lewa ręka spoczywa na kasku. Start na sygnał sędziego flagowego. Zawodnik powinien przybyć na pole startowe na 5 min przed czasem swojego startu.

  Sobotni Prolog posiadać będzie odrębną klasyfikację, dekoracja zwycięzców prologu odbędzie się w sobotę po wyścigach finałowych w Ustce.

 • 23.06 - Niedziela - Strzelinko ( Dolina Charlotty )

  Zawody odbędą się na zamkniętej dla ruchu drogowego pętli o długości około 12 kilometrów, szerokość w 90 procentach długości trasy – powyżej 4 metrów, minimalna szerokość 2 metry - nie więcej niż 10 procent trasy.
  W trasę włączony jest tor Super Enduro (450 metrów) posiadający objazdy najtrudniejszych przeszkód oraz elementy ekstremalne na pozostałej trasie.
  Prosta startowa – długość – 150 metrów, szerokość – 80 metrów. Procedura startu typ „Charlotta” – na linii startowej zawodnicy ustawiają się w linii osi motocykla - za motocyklem trzymając pojazd za tylny błotnik oburącz prostymi rękoma, na sygnał startowy dosiadają motocykli uruchamiają silniki i startują w trasę.

  Jako pierwsza konkurencja odbędą się wyścigi sprinterskie- "Enduro Sprint" na jedno okrążenie trasy. Każdy uczestnik wystartuje w dwóch enduro sprintach. Czas gorszego wyścigu zostanie wykreślony- traktowany będzie jako okrążenie zapoznawcze. Czas lepszego Enduro sprintu decyduje o kolejności zajmowania pozycji startowej w wielkim finale. Do wyścigów sprinterskich zawodnicy startują w grupach po 25 zawodników w odstępach - 5 minut – procedura startowa Jw. Zawodnik winien stawić się na polu startowym na 5 min przed swoim czasem startu. Podział zawodników do poszczególnych grup oraz czasy startów według kolejności numerów startowych. Numery startowe przydzielane są według kolejności zapisów , szczegółowy harmonogram czasowy dostępny na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń na terenie zawodów. Zawodnik który z jakiś przyczyn nie przejechał pełnych dwóch enduro sprintów zachowuje prawo do udziału w finale.

  Drugą konkurencją będzie wyścig finałowy typu Cross Country ze wspólnego startu. Do wyścigu finałowego zawodnicy startować będą z sześciu linii po pięćdziesięciu zawodników każda. Odstęp czasowy startu pomiędzy poszczególnymi liniami to 30 sekund. Zawodnicy zajmują miejsca na liniach startowych według kolejności osiągniętego wyniku "enduro sprint" – wg schematu pierwszy zawodnik "enduro sprint" jako pierwszy zajmuje miejsce na pierwszej linii startu, itd. Procedura startu typ „ Charlotta”. Czas wyścigu finałowego – 3 godziny. O pozycji końcowej decyduje ilość przejechanych okrążeń trasy w czasie 3 godzin Wyniki wyświetlane będą na bieżąco na tablicy wynikowej znajdującej się na polu startowym oraz będą wywieszane w biurze zawodów po zakończeniu wyścigów.
  Dekoracja zwycięzców odbędzie się po zakończeniu finału w rejonie Biura Zawodów. Nagrody nie odebrane podczas dekoracji przepadną na rzecz organizatora.

8. Chronometraż.

Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu przejazdu, każdy uczestnik posiadać będzie wypożyczony transponder. Linia pomiaru czasu znajdować się będzie na linii oznaczonej „Meta” ( zarówno w Ustce jak i w Strzelinku).
WAŻNE !!! – przygotować należy kaucję zwrotną – 200 zł na wypożyczenie transpondera lub dokument tożsamości ze zdjęciem. Zawodnik odpowiada finansowo za zgubienie / niezwrócenie transpondera. Koszt transpondera utraconego - 300 zł

9. Strefa serwisowa.

Podczas wyścigu finałowego tankowanie i naprawa motocykli odbywać się będzie w „strefie serwisowej” zlokalizowanej koło pola startowego. W strefie serwisowej ma prawo przebywać jeden mechanik na zawodnika posiadający identyfikator. Tankowanie i naprawy odbywają się na macie środowiskowej, za brak maty zawodnik zostanie ukarany karą finansową 300 zł.

W strefie serwisowej obowiązuje zasada wyłączonego silnika – zawodnicy gaszą silnik na linii wjazdu do strefy i uruchamiają po czynnościach serwisowych na linii wyjazdu ze strefy serwisowej, w strefie serwisowej motocykl przepychamy jest jedynie siłą mięśni. Złamanie zasady grozi dyskwalifikacją zawodnika. W strefie serwisowej obowiązuje zakaz palenia.

Zawodnik który opuszcza strefę serwisową – włącza się do ruchu w sposób bezpieczny - ustępując pierwszeństwa przejazdu zawodnikom poruszającym się po trasie. Podczas trwania wyścigu finałowego zabroniony jest zjazd motocyklem do strefy – Parking zawodników/PADDOCK. Zawodnik który opuści trasę zawodów podczas trwania wyścigu – zjedzie motocyklem do paddock'u nie ma prawa powrotu na trasę.

10. Lotny sędzia. Punkty kontroli przejazdu.
Po trasie zawodów przemieszczać się będzie „lotny sędzia” dbający o bezpieczeństwo i prawidłowość przejazdu uczestników po trasie. (kamizelka „MARSHAL”). W skrajnych punktach trasy umiejscowione będą punkty kontroli przejazdu. zawodnik nie zatrzymuje się przy PKP.

11. Wstęp na trasę zawodów, trening.

Wstęp na trasę podczas wyścigów mają wyłącznie organizatorzy oraz ekipy „MEDIA”. Wchodzenie na trasę podczas trwania wyścigów – jest zabronione. Strefy dostępne dla kibiców są wyznaczone.

Zalecamy przejść pieszo / rower bez silnika, poznawczo trasę w godzinach poprzedzających zawody. Trening dozwolony jest wyłącznie w strefie treningowej oznaczonej Trial Area zlokalizowanej w pobliżu parkingu zawodników / PADDOCK. Obowiązuje zakaz treningu po trasie wyścigów.

Wszelkie jazdy motocyklem poza wyznaczonym polem treningowym, paddock'iem oraz trasą zawodów podczas wyscigów grożą dyskwalifikacją. Zawodnicy łamiący tę zasadę odpowiadają finansowo za szkody powstałe w wyniku tych jazd.

12. Odprawa zawodników.
Odprawy odbędą się nieopodal biura zawodów każdego dnia wg, harmonogramu, zawodnicy obowiązkowo winni stawić się na odprawę.

13. Ekologia.
Podczas zawodów motocykle muszą znajdować się na matach ekologicznych, zarówno w paddock'u / parking jak i strefie serwisowej.
Tankowanie paliwa, przelewanie do innych pojemników odbywa się nad matą ekologiczną. Organizator zapewnia pojemniki do odbioru substancji niebezpiecznych (paliwo, oleje) oraz pozostałych nieczystości w obrębie biura zawodów. Niedostosowanie się do wymogów skutkować będzie karą finansową 300zł lub dyskwalifikacją w razie nie zapłacenia kary finansowej.

14. Postępowanie w razie wypadku.
W przypadku zaistnienia wypadku , w następstwie tego kontuzji podczas zawodów uczestnik poszkodowany zobowiązany jest korzystać z pomocy służb medycznych obecnych na zawodach, oraz w miarę możliwości poinformować organizatora o zaistnieniu zdarzenia.
W przypadku udzielania pomocy zawodnikowi poszkodowanemu na trasie będzie zastosowana wobec ratującego procedura anulacji czasu utraconego lub przyznana szansa na powtórzenie przejazdu kwalifikacyjnego.

15. Foto Video Reklama.
Podczas trwania zawodów prawo do przebywania na trasie zawodów mają jedynie akredytowani reporterzy imprezy. Akredytacje - Anna Spirowska - ( office@enduroes.pl tel 502305101). Obowiązuje całkowity zakaz używania sprzętu latającego zarówno w Ustce jak i w Strzelinku za wyjątkiem akredytowanych reporterów.
Uczestnicy mogą umieszczać reklamy sponsorów ( banery, flagi, namioty) jedynie w obrębie parkingu zawodników - paddock'u. Poza tym terenem jakakolwiek reklama jest zabroniona.

REGULAMIN

zawodów Charlotta Enduro Extreme
22-23 czerwca 2019

1. Ranga zawodów

Zawody okręgowe, rozgrywane za zgodą Polskiego Związku Motorowego. Klub oraz zawodnicy / uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów PZM:

 • regulaminu technicznego
 • regulaminu ochrony środowiska
oraz regulaminów własnych:
 • regulaminu zawodów Charlotta Enduro Extreme
 • regulaminu uzupełniający zawodów Charlotta Enduro Extreme.
Kwestie nieuregulowane tym dokumentem reguluje regulamin rozgrywek Cross Country ( dostępny na stronie internetowej www.pzm.pl, zakładka regulaminy )
2.Klasy
Zawody zostaną rozegrane w 3-ch klasach:
 • Amator - uczestnicy niezrzeszeni, nie posiadający licencji (minimalny wiek – ukończone 18 lat lub 16 lat po spełnieniu dodatkowych warunków) oraz zawodnicy licencjonowani – licencje B i C Motocross, Enduro, Trial. Wiek, pojazd dowolny.
 • Profesjonalista (PRO) – zawodnicy licencjonowani – licencje A i B Motocross, Enduro, Trial. Wiek oraz pojazd dowolny.
 • Masters - minimalny wiek – ukończone 40 lat, licencje, pojazd dowolny.
3.Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie poprzez stronę internetową – www.charlotta-extreme.com
Obowiązuje limit miejsc – 300 uczestników.
Zawodnik zostanie wpisany na listę uczestników po zarejestrowaniu faktu uiszczenia wpisowego przelewem na konto klubu.
Lista zawodników zamykana jest na 8 dni przed zawodami lub w momencie wyczerpania puli wolnych miejsc.
Organizator ma prawo przyznać dodatkową pulę miejsc startowych dla specjalnych gości
4. Wpisowe
 • 430 zł lub 107 euro (uczestnicy zagraniczni, wpisowe obejmuje koszt obowiązkowego ubezpieczenia 7 EUR) – kwota obejmuje koszt wynajęcia transpondera, numery startowe, koszulkę okolicznościową, dwa posiłki regeneracyjne po zakończeniu wyścigów.
 • Amatorzy ( uczestnicy) nie posiadający licencji PZM obowiązkowo muszą zawrzeć podczas procesu rejestracji Polisę NNW - koszt dodatkowy - 30 zł.
5. Numery startowe
Organizator zapewnia numery startowe jednorazowe na czas imprezy, przydzielane wg kolejności zgłoszeń. Tło nie jest wymagane.
6. Warunki dopuszczenia do zawodów.
Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest:
 • posiadanie sprawnego motocykla enduro / cross (pojazd nie musi być rejestrowany, oświetlenie nie wymagane).Motocykle nie mogą być wyposażone w dodatkowy zbiornik paliwa. Ogumienie dowolne.
 • posiadanie kompletnego stroju motocyklowego – (kask z homologacją do sportu).
 • posiadanie aktualnych badań sportowych (zawodnicy licencjonowani) lub podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uprawianie sportu motocyklowego (dotyczy amatorów niezrzeszonych – uczestników pow. 18 lat).
 • niepełnoletni amator / uczestnik nie posiadający licencji - warunkiem dopuszczenia do zawodów jest przedstawienie pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na start w zawodach, oraz posiadanie aktualnych badań lekarskich od lekarza specjalizacji sportowej. Wiek minimalny - 16 lat.
Każdy uczestnik amator oraz zawodnicy zagraniczni powinni obowiązkowo posiadać polisę ubezpieczenia NNW zawartą na czas trwania zawodów. Istnieje możliwość zawarcia umowy podczas procesu rejestracji do zawodów.
7. Opis rozgrywek.

Zawody dwudniowe dla motocykli typu enduro/motocross, dedykowane zarówno zawodnikom licencjonowanym oraz uczestnikom niezrzeszonym, zawody otwarte dla zawodników zagranicznych.

Zawody rozgrywane będą w dwóch lokalizacjach:

 • 22. 06 - Sobota - Ustka teren Portu - "Prolog".

  Wyścigi odbędą się na zamkniętej dla ruchu drogowego pętli o długości około 4 kilometrów. Trasa obejmuje odcinek plażowy (podłoże piasek), odcinek falochronu portowego-( wyłącznie dla klasy "PRO", strefa bez obcej pomocy, podłoże kamień) oraz odcinek "super enduro" zlokalizowany w porcie ( podłoże betonowe). Szerokość trasy 5 metrów, długość 4 km.

  USTKA - Zawody rozpoczną wyścigi kwalifikacyjne.

  Odbędą się TRZY oddzielne wyścigi kwalifikacyjne wg harmonogramu. Zawodnicy w grupach dwuosobowych startują wg. kolejności numerów startowych na JEDNO !!! okrążenie trasy. . Zawodnik podczas każdego wyścigu kwalifikacyjnego przejeżdża tylko jedno, mierzone okrążenie trasy. Po przejechaniu okrążenia pomiarowego zjeżdża do parku maszyn, gdzie oczekuje na kolejny swój wyścig kwalifikacyjny NR 2.
  Uwaga!! zawodnicy którzy podczas wyścigów kwalifikacyjnych będą przejeżdżali dodatkowe ponadlimitowe okrążenia - zostaną ukarani doliczeniem kary czasowej (5 min.)
  Podczas wyscigów kwalifikacyjnych aktywny jest odcinek Kamiennego Falochronu Portowego. Ten odcinek jest obowiązkowy jedynie dla klasy PRO. Pozostałe klasy omijają ten odcinek. Na odcinku Falochron obowiązuje zakaz obcej pomocy. Pomoc mogą świadczyć sobie jedynie zawodnicy pomiędzy sobą. Zawodnicy grupy Pro mogą ominąć ten odcinek , tym zawodnikom doliczone będzie dodatkowe 8 minut do czasu przejazdu. Na trasie Okrążenia Kwalifikacyjnego będą umiejscowione punkty kontroli przejazdu ( Plaża , Falochron). Wynikiem wyścigów kwalifikacyjnych jest jeden najkrótszy czas przejazdu jednego okrążenia trasy. Wyścig kwalifikacyjny wyłoni 40 najszybszych zawodników z poszczególnych klas - ogółem 120 osób. Zawodnicy wyłonieni wezmą udział w wyścigach finałowych rozegranych na skróconej trasie długości 400 metrów obejmującej odcinek "super enduro" położony w porcie. Zawodnicy którzy nie zaklasyfikowali się do finałów zachowują prawo startu w drugim dniu zawodów.

  USTKA - Wyścigi finałowe.

  Starty do finałów odbędą się z czterech linii startowych, odstęp czasowy pomiędzy poszczególnymi liniami wynosi 5 sek.

  Finały to trzy odrębne wyścigi w poszczególnych kategoriach:
  - "Masters" - dystans - cztery okrążenia toru - wyłoni 3 zwycięzców klasy.
  - "Amator" - dystans - cztery okrążenia toru - wyłoni 3 zwycięzców klasy.
  - "Pro" - dystans - pięć okrążeń toru - wyłoni 3 zwycięzców klasy.
  oraz wielki finał "Mistrz Ustki 2019".

  W wielkim finale startuje po 12 najszybszych zawodników z każdej z klas ( ogółem 36 uczestników) Zawodnicy startują z 4 lini w odstępach 5 sek. Dystans 5 okrążeń toru. Zawodnicy zajmują miejsca startowe wg. czasów uzyskanych w eliminacji
  - jako pierwsi zawodnicy Pro.
  - następnie zawodnicy Masters.
  - ostatnizawodnicy Amator.
  W wielkim Finale zastosowanie ma specjalna premiowana pozycja startowa ( SUPER POLE ) Zajmuje ją zawodnik z grupy PRO , zwycięzca dodatkowego wyscigu "Super Pole". W wyścigu Super Pole bierze udział 15 najszybszych po eliminacjach zawodników grupy PRO.
  Wielki finał wyłania tylko jednego zwycięzcę - "Mistrza Ustki 2019".

  We wszystkich finałach zawodnicy zajmują miejsca na liniach startu wg czasów uzyskanych w eliminacjach. Procedura startowa - silnik uruchomiony, lewa ręka spoczywa na kasku. Start na sygnał sędziego flagowego. Zawodnik powinien przybyć na pole startowe na 5 min przed czasem swojego startu.

  Sobotni Prolog posiadać będzie odrębną klasyfikację, dekoracja zwycięzców prologu odbędzie się w sobotę po wyścigach finałowych w Ustce.

 • 23.06 - Niedziela - Strzelinko ( Dolina Charlotty )

  Zawody odbędą się na zamkniętej dla ruchu drogowego pętli o długości około 12 kilometrów, szerokość w 90 procentach długości trasy – powyżej 4 metrów, minimalna szerokość 2 metry - nie więcej niż 10 procent trasy.
  W trasę włączony jest tor Super Enduro (450 metrów) posiadający objazdy najtrudniejszych przeszkód oraz elementy ekstremalne na pozostałej trasie.
  Prosta startowa – długość – 150 metrów, szerokość – 80 metrów. Procedura startu typ „Charlotta” – na linii startowej zawodnicy ustawiają się w linii osi motocykla - za motocyklem trzymając pojazd za tylny błotnik oburącz prostymi rękoma, na sygnał startowy dosiadają motocykli uruchamiają silniki i startują w trasę.

  Jako pierwsza konkurencja odbędą się wyścigi sprinterskie- "Enduro Sprint" na jedno okrążenie trasy. Każdy uczestnik wystartuje w dwóch enduro sprintach. Czas gorszego wyścigu zostanie wykreślony- traktowany będzie jako okrążenie zapoznawcze. Czas lepszego Enduro sprintu decyduje o kolejności zajmowania pozycji startowej w wielkim finale. Do wyścigów sprinterskich zawodnicy startują w grupach po 25 zawodników w odstępach - 5 minut – procedura startowa Jw. Zawodnik winien stawić się na polu startowym na 5 min przed swoim czasem startu. Podział zawodników do poszczególnych grup oraz czasy startów według kolejności numerów startowych. Numery startowe przydzielane są według kolejności zapisów , szczegółowy harmonogram czasowy dostępny na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń na terenie zawodów. Zawodnik który z jakiś przyczyn nie przejechał pełnych dwóch enduro sprintów zachowuje prawo do udziału w finale.

  Drugą konkurencją będzie wyścig finałowy typu Cross Country ze wspólnego startu. Do wyścigu finałowego zawodnicy startować będą z sześciu linii po pięćdziesięciu zawodników każda. Odstęp czasowy startu pomiędzy poszczególnymi liniami to 30 sekund. Zawodnicy zajmują miejsca na liniach startowych według kolejności osiągniętego wyniku "enduro sprint" – wg schematu pierwszy zawodnik "enduro sprint" jako pierwszy zajmuje miejsce na pierwszej linii startu, itd. Procedura startu typ „ Charlotta”. Czas wyścigu finałowego – 3 godziny. O pozycji końcowej decyduje ilość przejechanych okrążeń trasy w czasie 3 godzin Wyniki wyświetlane będą na bieżąco na tablicy wynikowej znajdującej się na polu startowym oraz będą wywieszane w biurze zawodów po zakończeniu wyścigów.
  Dekoracja zwycięzców odbędzie się po zakończeniu finału w rejonie Biura Zawodów. Nagrody nie odebrane podczas dekoracji przepadną na rzecz organizatora.

8. Chronometraż.

Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu przejazdu, każdy uczestnik posiadać będzie wypożyczony transponder. Linia pomiaru czasu znajdować się będzie na linii oznaczonej „Meta” ( zarówno w Ustce jak i w Strzelinku).
WAŻNE !!! – przygotować należy kaucję zwrotną – 200 zł na wypożyczenie transpondera lub dokument tożsamości ze zdjęciem. Zawodnik odpowiada finansowo za zgubienie / niezwrócenie transpondera. Koszt transpondera utraconego - 300 zł.

9. Strefa serwisowa.

Podczas wyścigu finałowego tankowanie i naprawa motocykli odbywać się będzie w „strefie serwisowej” zlokalizowanej koło pola startowego. W strefie serwisowej ma prawo przebywać jeden mechanik na zawodnika posiadający identyfikator. Tankowanie i naprawy odbywają się na macie środowiskowej, za brak maty zawodnik zostanie ukarany karą finansową 300 zł.

W strefie serwisowej obowiązuje zasada wyłączonego silnika – zawodnicy gaszą silnik na linii wjazdu do strefy i uruchamiają po czynnościach serwisowych na linii wyjazdu ze strefy serwisowej, w strefie serwisowej motocykl przepychamy jest jedynie siłą mięśni. Złamanie zasady grozi dyskwalifikacją zawodnika. W strefie serwisowej obowiązuje zakaz palenia.

Zawodnik który opuszcza strefę serwisową – włącza się do ruchu w sposób bezpieczny - ustępując pierwszeństwa przejazdu zawodnikom poruszającym się po trasie. Podczas trwania wyścigu finałowego zabroniony jest zjazd motocyklem do strefy – Parking zawodników/PADDOCK. Zawodnik który opuści trasę zawodów podczas trwania wyścigu – zjedzie motocyklem do paddock'u nie ma prawa powrotu na trasę.

10. Lotny sędzia. Punkty kontroli przejazdu.
Po trasie zawodów przemieszczać się będzie „lotny sędzia” dbający o bezpieczeństwo i prawidłowość przejazdu uczestników po trasie. (kamizelka „MARSHAL”). W skrajnych punktach trasy umiejscowione będą punkty kontroli przejazdu. zawodnik nie zatrzymuje się przy PKP.
11. Wstęp na trasę zawodów, trening.

Wstęp na trasę podczas wyścigów mają wyłącznie organizatorzy oraz ekipy „MEDIA”. Wchodzenie na trasę podczas trwania wyścigów – jest zabronione. Strefy dostępne dla kibiców są wyznaczone.

Zalecamy przejść pieszo / rower bez silnika, poznawczo trasę w godzinach poprzedzających zawody. Trening dozwolony jest wyłącznie w strefie treningowej oznaczonej Trial Area zlokalizowanej w pobliżu parkingu zawodników / PADDOCK. Obowiązuje zakaz treningu po trasie wyścigów.

Wszelkie jazdy motocyklem poza wyznaczonym polem treningowym, paddock'iem oraz trasą zawodów podczas wyscigów grożą dyskwalifikacją. Zawodnicy łamiący tę zasadę odpowiadają finansowo za szkody powstałe w wyniku tych jazd.

12. Odprawa zawodników.
Odprawy odbędą się nieopodal biura zawodów każdego dnia wg, harmonogramu, zawodnicy obowiązkowo winni stawić się na odprawę.
13. Ekologia.
Podczas zawodów motocykle muszą znajdować się na matach ekologicznych, zarówno w paddock'u / parkingu jak i strefie serwisowej.
Tankowanie paliwa, przelewanie do innych pojemników odbywa się nad matą ekologiczną. Organizator zapewnia pojemniki do odbioru substancji niebezpiecznych (paliwo, oleje) oraz pozostałych nieczystości w obrębie biura zawodów. Niedostosowanie się do wymogów skutkować będzie karą finansową 300zł lub dyskwalifikacją w razie nie zapłacenia kary finansowej.
14. Postępowanie w razie wypadku.
W przypadku zaistnienia wypadku , w następstwie tego kontuzji podczas zawodów uczestnik poszkodowany zobowiązany jest korzystać z pomocy służb medycznych obecnych na zawodach, oraz w miarę możliwości poinformować organizatora o zaistnieniu zdarzenia. W przypadku udzielania pomocy zawodnikowi poszkodowanemu na trasie będzie zastosowana wobec ratującego procedura anulacji czasu utraconego lub przyznana szansa na powtórzenie przejazdu kwalifikacyjnego.
15. Foto Video Reklama.
Podczas trwania zawodów prawo do przebywania na trasie zawodów mają jedynie akredytowani reporterzy imprezy. Akredytacje - Anna Spirowska - ( office@enduroes.pl tel 502305101). Obowiązuje całkowity zakaz używania sprzętu latającego zarówno w Ustce jak i w Strzelinku za wyjątkiem akredytowanych reporterów.
Uczestnicy mogą umieszczać reklamy sponsorów ( banery, flagi, namioty) jedynie w obrębie parkingu zawodników - paddock'u. Poza tym terenem jakakolwiek reklama jest zabroniona.